Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կազմվել է «https://teryan.am» կայքի կողմից և նախատեսված է այն անձանց համար, ովքեր հետաքրքրված են սույն կայքում կայքի կողմից իրենց անձնական տվյալների օգտագործմամբ: Կայքի բովանդակությունը և սույն գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ: Սույն կայքում օգտագործվող բոլոր տերմիններն ունեն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով (այսուհետ՝ «Օրենք») սահմանված իմաստը:
Օրենքի համաձայն անձնական տվյալ է համարվում որևէ ֆիզիկական անձի վերաբերող ցանկացած տեղեկատվություն, որը թույլ է տալիս կամ կարող է թույլ տալ ուղղակիորեն կամ անուղղակիրոեն բացահայտել տվյալ անձի ինքնությունը:

Ինչպե՞ս ենք մենք հավաքագրում տեղեկությունները:

  • Երբ Դուք լրացնում եք մեր կայքում տեղադրված ֆորմերը (այսուհետ՝ «ֆորմեր»)
  • Երբ Դուք Բաժանորդագրվում եք նորություններին
  • Երբ Դուք Լրացնում եք «ադմին» ձևը
  • Այցելում եք մեր կայք (այս դեպքում տեղեկատվությունը պահպանվում է «Cookies» բաժնում): Մանրամասն՝ 2-րդ բաժնում:

Վերջին թարմեցում 1/7/2020 06:14:15 am